Liên thông lên thạc sĩ từ trung cấp, cao đẳng ngành dược

ĐH Quốc gia TP.HCM cho phép người có bằng trung cấp hoặc cao đẳng ngành Dược được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ thạc sĩ.

Đây là thông tin đáng chú ý trong lộ trình tự chủ chủ, đối mới tuyển sinh sau đại học của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Hiện nay, các trường đại học tuyển sinh sau đại học theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Theo đó, tuyển sinh trình độ tiến sĩ Dược theo hình thức xét tuyển và trình độ thạc sĩ theo hình thức thi tuyển (3 môn là ngoại ngữ, chuyên ngành, môn cơ sở).

Bài viết liên quan!  Làm bằng thạc sĩ

Sinh viên ngành Dược học. Ảnh: Ntt.edu.vn.

Theo đó, thời gian tới, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ đổi mới tuyển sinh theo hai hướng. Đối với hình thức xét tuyển, các trường thành viên được tự chủ mở rộng đối tượng xét tuyển cho những thí sinh tốt nghiệp đại học đáp ứng điều kiện về văn bằng chứng chỉ.Tuy nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM xác định trước những yêu cầu mới của thời đại, sự đổi mới của hệ thống giáo dục đại học, trong đó bao gồm giáo dục sau đại học, cần phải đổi mới tuyển sinh sau đại học theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo.

Đối với hình thức liên thông, người tốt nghiệp đại học có thể học tiếp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo hướng chuyên môn phù hợp hoặc theo định hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng được điều kiện của chương trình.

Các ngành học đăng ký đào tạo liên thông trình độ đại học, thạc sĩ đáp ứng yêu cầu gồm: Ngành có chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ đạt chứng nhận kiểm định ABET, CTI, ACCSB, FIBBA, các chứng nhận đánh giá ngoài của Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á…

Các ngành học đào tạo liên thông sẽ do giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM xem xét và phê duyệt.

Người dự tuyển liên thông phải đảm bảo điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT và có một trong các văn bằng: Bằng tốt nghiệp trình độ đại học do các cơ sở đào tạo trong nước cấp, bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp được công nhận theo quy định.

Riêng với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, người đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học khối ngành này. Trong đó, người có bằng tốt nghiệp bác sĩ được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ thạc sĩ các ngành Y đa khoa, Y học Cổ truyền, Y học Dự phòng, Răng – Hàm – Mặt. Người có bằng trung cấp hoặc cao đẳng dược được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ thạc sĩ ngành Dược. 

Thêm vào đó, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ mở đào tao các ngành có tính liên ngành để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Các nhà chuyên môn được lấy từ hai hay nhiều chuyên ngành khác nhau cùng xây dựng một chuyên ngành mới với mục tiêu chung trong nhận thức đối tường nghiên cứu.

zing.vn

Chat Zalo